ข้อคิด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงรับสั่งถึงสิ่งที่ ในหลวง ร.9 ทรงสั่งเสียเรื่องเดียว

วันนี้ (31 ต.ค.) เฟซบุ๊ก โบราณนานมา ได้รายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จเปิดงาน 30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา ของมูลนิธิชัยพัฒนา

ทั้งนี้ ความตอนหนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งว่า “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่ได้ทรงสั่งเสียอะไรมากมาย แต่สั่งเสียอยู่เรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักคือ ต้องดำเนินการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ แต่ยังไงก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในมูลนิธิเอง และก็พวกที่อยู่นอกมูลนิธิ แต่ว่าก็มาช่วย ขอบคุณทุก ๆ คนที่มาถึงวันนี้ 30 ปี คิดว่ายังทำงานได้ จะต้องไม่ให้ทรงผิดหวัง ตอนนี้ก็พยายามในเรื่องนี้ ก็ขยายไปสู่กลุ่มต่าง ๆ มากมาย….ช่วยกันทำถวายพระองค์มากขึ้น”

ทั้งนี้ งาน 30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2531 เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ขอบคุณภาพจาก โบราณนานมา