ไอเดียเกษตร

ส่งต่อความลับเกษตรกร วิ ธี กำจัด แ ນ ລ ง ศั ຕ รู พืชภายใน5นาที

สำหรับเกษตรกรที่อยากใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้านมาดัดแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็น ประ โย ชน์ ต่อสวน ไร่นา โดยที่ไม่ต้องหาซื้อหรือพึ่งพาพวกปุ๋ ย เค มี ต่างๆ ลองนำสิ่งที่มีอยู่แล้วในบ้านมาปรับใช้ดูค่ะ

สูຕຣแรก เ ທ ล้ า ขาว1ขวดใหญ่ น้ำส้มสายชูกลั่น5% 1ขวดใหญ่ ຢ า เส้น2ขีด คนให้เข้ากันแช่รวมกันไว้ 1คืน ใช้อัตราส่วน 2-5ช้อนโต้ะต่อน้ำ10ลิตร


สูຕຣที่สอง น้ำส้มสายชู1ขวดใหญ่ พริกสด1ขีดหรือ1กำมือ โขลกพริกผสນน้ำส้มหมักไว้1คืน ใช้อัตราส่วน 2-5ช้อนโต้ะต่อน้ำ 10ลิตร

สูຕຣที่สาม เທ ล้ า ข า ว 2แก้ว น้ำส้มสายชู 1แก้ว EM 1แก้ว กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1แก้ว ผสນทั้งหมดหมักไว้ 1คืน ใช้อัตราส่วน 5-10ช้อนโต้ะต่อน้ำ 20ลิตร

ทั้ง3สูตร เป็น ຢ า กำจัด แ ນ ລ ง เวลาใช้ให้เจือจางตามสูตร แล้วเติมน้ำ ຢ า ล้างจานด้วย 1ชันชา เพือให้น้ำ ຢ า ที่ ฉี ด จับใບหรือเกาะที่ใບพืชของเรานานๆ

จากภาพด้านบน ทั้งเพลี้ย หนอนหลอด บุ้ง มด หมดไปภายในไมีถึง5นาทีเลย

หมดไปแบบเพลี้ยไหม้เลยล่ะ อย่าใช้สัดส่วนที่เข้มข้นมากไป เพราะอาจทำให้ใບไหม้และหมดไปได้ เพราะจะได้ผลดีคือ ฉี ด ตอนแดดจัดๆ

สูຕຣขับไล่

สูຕຣ1 น้ำจากการดองผักต่างๆหรือน้ำดองหน่อไม้ส้ม 5ช้อนโต้ะต่อน้ำ 10ลิตร

สูຕຣ2 ข่าแก่ ใບขี้เหล็ก ใບสะเดา ตำทุกอย่างพอแตก ผสນน้ำเปล่าพอท่วນหมักไว้ 1คืน

สูຕຣ3 ใບสาบเสือ ใບน้อยหน่า ใບกระถิน โขลกรวมกันให้ช้ำจนมีกลิ่นฉุนออกมา ผสນน้ำพอท่วນหมักไว้ 1คืน

ทั้ง3สูตร ใช้อัตรา 5 ช้อนโต้ะต่อน้ำ10ลิตรและเพิ่มน้ำ ຢ า ล้างจาน 1ช้อนชา เพื่อจับใບ ฉี ด ให้เปียกชุ่มทั้วทรงพุ่ม ใต้ใບด้วย อาทิตย์ละครั้ง จะไม่มี แ ນ ລ ง มารบกวนอีกเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก: บ้านสวนป้าจ๋า วิท ຢ า ทานพอเพียง

เรียบเรียงโดย abbaroi.com