ประเด็นเด็ดออนไลน์

รอลุ้นเฮ คปภ. สั่งประกันจ่ายเงินให้เจ้าของรถวันละ 1 พันบาท ระหว่างเคลมซ่อม

เพื่อนๆ คนไหนที่มีรถยนต์ส่วนตัว หรือแม้แต่รถที่เช่ามาสำหรับขับขี่ หากว่าเราไปทำให้มันสึกหรอ มันเสีย ด้วยเหตุที่เราทำประกัuไว้แล้วสามารถนำไปเคลมได้ หลายๆ บริษัทประกัuไม่ได้ดูแลถึงขนาดมีรถสำรองให้ใช้หรือว่าชดเชยอะไรให้ ระหว่างนั้นเราไม่มีทั้งรถใช้ และต้องรอรถอีกนานมากเลย วันนี้แอบอร่อยดอทคอมจึงมีข่าวดีมาบอกค่ะ

เหมือนจะเป็นข่าวเมื่อปี 61 เลยนะ ซึ่งตอนนี้มันยังไงกันเพราะว่ามันทำให้ใครหลายๆ คนได้รับความสะดวกสบายมากเลยค่ะที่ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัu ภั ย (คปภ.) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ.ได้ข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงความคุ้มครองของค่าขาด ป ร ะ โ ย ช น์ จากการใช้รถแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัu ภั ย รถยนต์ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้


ทั้งนี้ จากการหารือกันถึงการกำหนดความคุ้มครองของค่าขาด ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ควรจะระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัuรถยนต์ให้ชัดเจน โดยมีผู้แทนของสมาคมประกัuวินาศ ภั ย ไทยเข้าร่วมด้วย

สรุปเกณฑ์การกำหนดการจ่ายค่าชดเชย สำหรับการกำหนดจ่ายค่าชดเชย จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 5OO บาท

กลุ่มที่ 2 รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง กำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 7OO บาท

กลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่งกำหนดอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,OOO บาท

นอกจากนี้ ในปี 2562 นี้เค้าเคยบอกเอาไว้ว่า จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบประกัu ภั ย โดยได้กำหนดให้มีโครงการจัดทำโมบายแอพพลิเคชั่น เป็นระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้บริษัทประกัuวินาศ ภั ย ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการให้บริการด้านประกัu ภั ย ทั้งระบบอีกด้วย ซึ่งจะต้องออกเป็นประกาศ คปภ. เพื่อให้ทุกบริษัทต้องใช้กลไกนี้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้เลขาฯคปภ. ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างคำสั่งนายทะเบียนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัu ภั ย รถยนต์ เพื่อช่วยลด ปั ญ ห า ข้อร้องเรียนได้ และเมื่อมีคำสั่งนายทะเบียนออกมาแล้วบริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกำหนดอัตราค่าขาด ป ร ะ โ ย ช น์ จากการใช้รถในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัu ภั ย และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

“หากฝ่าฝืนมีความ ผิ ด ฐานขัดคำสั่งนายทะเบียน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกัu ภั ย ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท และถ้าเป็นกรณีการกระทำ ผิ ด ต่อเนื่องให้ปรับอีกไม่เกินวันละ 2 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่”

ทั้งนี้เท่าที่ทราบข่าวมายังเป็นเพียงเสนอร่างเท่านั้นนะคะ ยังไงก็ต้องรอฟังข่าวกันต่อไปก่อนเน้ออย่าพึ่งรีบไปร้องเรียนอะไรเขาละจ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก คปภ.

เรียบเรียงโดย abbaroi.com