ไอเดียเกษตร

“ปลูกมะกรูด” พืชเงินล้าน ดูแลง่าย ปลูกครั้งเดียวสร้างรายได้ยันแก่

ปัจจุบันการทำการเกษตรเป็นที่น่าสนใจมากในกลุ่มของคนที่มีความฝันอยากจะกลับบ้านเกิดไปปลูกผัก ทำนา ดูแลสวน แต่เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เลยคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี วันนี้แอบอร่อยดอทคอมจึงอยากเสนอไอเดียเล็กน้อยๆ เผื่อจะเอาไปสร้างแรงบันดาลใจได้ค่ะ

คุณสันติ คงคา ทำสวนมะกรูดเป็นอาชีพมรดกจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก สร้างฐานะและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัว มานานหลายสิบปีแล้ว ปัจจุบัน คุณสันติ นับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะกรูดรายใหญ่ ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยปลูกมะกรูดบนที่ดินของตัวเอง และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรลูกไร่ ประมาณ 200 ไร่


ต่อมาปี 2540 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย เข้ามาดูพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ และมอบกิ่ง พั น ธุ์ ต้นมะกรูดให้แม่คุณสันติ จำนวน 20 ต้น นำไปปลูกเพื่อเสริมรายได้ ปลูกในระยะห่างประมาณ 4×4 เมตร ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 50 เซนติเมตร โดยปลูกต้นมะกรูดติดบริเวณชายป่าชุมชน พบว่า ต้นมะกรูดเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตงาม ปลอด โ ร ค และแ ม ล งรบกวน

มะกรูดตัดใบออกขายส่งใน ร า ค า กิโลกรัมละ 15 บาท นอกจากนี้ ยังนำมะกรูดตัดใบออกขายในลักษณะเป็นกำ โดยมี ร า ค า ขายส่งอยู่ที่ กิโลกรัมละ 40 บาท โดยมะกรูด 1 ต้น สามารถตัดใบออกขายได้ครั้งละ 20-30 กิโลกรัมขึ้นไป ปัจจุบันคุณสันติสามารถเก็บเกี่ยวผลมะกรูดออกขายได้ครั้งละประมาณ 2,000 ลูก เฉลี่ยผลละ 50 สตางค์ มะกรูดจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกในอนาคต เพราะเป็นสินค้าขายดีเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูด และลูกมะกรูด

นอกจากนี้มะกรูดยังเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม ย า และธุรกิจน้ำมันหอมระเหย จึงนับได้ว่า มะกรูดเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
ในอดีตคุณแม่ของคุณสันติ มุ่งเก็บลูกมะกรูดและตัดใบมะกรูดออกขายเท่านั้น ระยะหลังได้ผลิต “กิ่งมะกรูดตอน” ออกขายเพิ่มขึ้น เพื่อขยายช่องทางการขายให้กว้างขวางมากขึ้น

การปลูก และดูแลง่ายต้นมะกรูด

เนื่องจากต้นมะกรูด ปลูกดูแลง่าย ไม่ต้องค่อยไถค่อยพรวนดินบ่อยๆ เสมือนเสือนอนกินระยะยาว ไม่เหนื่อยมาก แต่มีรายได้เข้าตลอด เกษตรกรที่ปลูกมะกรูด จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 200-300 บาทต่อต้น ต้นมะกรูด ยิ่งอายุมาก ต้นยิ่งโตใหญ่ ยิ่งมีโอกาสขายทำเงินได้มากขึ้น ทั้งขายใบ ทั้งขายลูก หากขายเป็นกิ่ง พั น ธุ์ ร า ค า ขายไม่ต่ำกว่า 10 บาท หากเป็นกิ่งสวยๆ ขนาด ประมาณ 10-15 เซนติเมตร จะขายได้กิ่งละ 15 บาท

หากใครคิดจะปลูกมะกรูดระยะชิด ควรปลูกไร่ละ 800 ต้น หากจะให้เหมาะสม ควรปลูกระยะ 2×2 จะได้ต้นมะกรูดจำนวน 400 ต้นพอดี และควรให้น้ำในระบบมินิสปริงเกลอร์ โดยฉีดพ่นน้ำให้ชุ่มเพียงวันละครั้งก็เพียงพอแล้ว

หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถที่ต่อสอบถามได้ที่คุณสันติ โดยตรงที่ 087-161-2074 และ 093-682-1067 รับรองไม่ผิดหวัง ได้กิ่ง พั น ธุ์ คุณภาพดี ไม่แพง

เรียบเรียงโดย abbaroi.com