ไอเดียเกษตร

คนบ้าปลูกต้นไม้กว่า3ล้านต้น เพื่อให้ผู้อื่นได้มีอาชีพ หวังเพียงเดินตามรอยพ่อร.9

“นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคน พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบ ออกผล ให้เราทุกทุกคน เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้า นเรา”

นั่งรถเพลินๆ เปิดเพลงเบาๆ ไปเจอเพลงนี้ของพ่อ ยิ่งทำให้หวนคิดถึงพ่อหลวง ร.9 กับต้นไม้ที่พ่อปลูกทุกๆต้น มีใครรู้สึกเหมือนแอดมินบ้า ง ว่าแล้วเราไปตามหาคนเดินตามรอยพ่อเรื่องปลูกต้นไม้กันเถอะค่ะ ที่ท่านคนนี้ปลูกมากถึง 3 ล้านต้น ปลูกจนใครๆก็หาว่าบ้า ค น บ้ า ปลูกต้นไม้ในที่ที่ไม่ใช่ส่วนตน


ใครเห็นก็มองว่า “สงสัยคงจะบ้า ไปแล้ว” กับเส้นทางชีวิตของ ร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุทธ ซึ่งท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า ถ้าไม่มีพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในวันนั้น คงไม่มี ค น บ้ า ปลูกต้นไม้สามล้านต้นในวันนี้ พอกล่าวเสร็จจึงยกมือพนมขึ้นแนบอก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หากย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ถนนหนทางในอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีต้นไม้มากมายขนาดนี้ และเป็นที่ขึ้นชื่อว่ากันดาร และแห้งแล้งอย่างมาก ต้นไม้ก็มีน้อย ชาวบ้า นส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก และรอคอยน้ำจากหน้าฝนเท่านั้น ຈนเมื่อดาบวิชัยได้มีโอกาส ได้ไปอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ดาบวิชัยเลยได้เริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และยังคงทำอยู่อย่างนั้นมานานนับสิบกว่าปี ຈนถึงปัจจุบัน

โดยดาบวิชัย ได้มีการวางแผนก่อนการเริ่มต้น ปลูกจากการ เอาความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนระดับรากหญ้าเสีຢก่อน โครงการแรกคือ ปลูกต้นยางนา ไว้สร้างบ้า น สร้างเรือน โครงการที่สอง คือ ปลูกต้นตาล เป็นต้นไม้สารพัด ป ร ะ โ ย ช น์ มากมาย และโครงการที่สาม คือปลูกต้นคูน ให้ดอกสวยงาม ลำต้นก็ใช้ทำบ้า นเรือนได้อีกด้วย

และหนึ่งเหตุผลที่ดาบวิชัยปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ แทนที่จะปลูกแค่ในบริเวณบ้า นของตน อันเนื่องมาจากได้แนวคิดมาจากการที่ไปอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ว่า

หนึ่งให้เราได้พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่เบียดเบียนใคร สองขยันอย่างฉลาด ปราศจากอบายมุข ข้อสามเป็นสิ่งที่สำคัญคือ เมื่อเห็นเพื่อนบ้า นเป็นทุกข์ เราจะต้องร่วมกันช่วยแก้ไข แล้วเราก็จะได้เพื่อนบ้า นที่ดี แบบไม่ต้องมีรั้วบ้า น

“เนื่องอำเภอนี้เป็นอำเภอที่ยากຈนที่สุด ก็ไม่รู้จะต้องทำอย่างไร รู้แต่ว่า ต้นไม้เป็นปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เลยคิดว่าต้นไม้น่าจะช่วยได้” ดาบวิชัยกล่าว

และผลที่ได้คือช่วยพลิกพื้นดินแห้งแล้งของอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ขึ้นชื่อว่ากันดารและຈนที่สุดในประเทศให้กลายเป็นอำเภอที่ร่ำรวยต้นไม้ ให้ความร่มเย็นหลากหลายชนิด เช่น ต้นตาล คูน ถ่อน ยางนา แค และต้นขี้เหล็ก

เป็นเวลาเกือบ30ปี ที่ดาบวิชัยปลูกต้นไม้ ทั้งในบริเวณวัด และตามสองข้างทาง ต้นไม้เติบโตขึ้น ทำให้อำเภอปรางค์กู่ ดูสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้น

และที่สำคัญทำให้ชาวบ้า นที่ไม่มีที่ดินทำกิน มีอาชีพเฉาะลูกตาลสดขาย พอมีรายได่้ไปจุนเจือครอบครัว

และนอกจากลูกตาลสด ยังมีอาชีพทำไม้กวาดจากกาบตาลขาย ไม้กวาดหยากไย่ ส่งขายไปทั่วประเทศ

แม้กระทั้งเพื่อนบ้า น อย่างอุบลฯ ยังได้พึ่งพิงต้นไม้ของดาบวิชัย สร้างอาชีพทำไม้กวาดจากต้นตาลของพ่อวิชัย คุณสมบัติกล่าว(พ่อค้าไม้กวาด)

ดาบวิชัยมีความมุ่งมั่นปลูกต้นไม้อย่างไม่เคยย่อท้อจึงทำให้เขาได้รับรางวัล ลูกโลกสีเขียว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ และรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายทั้งจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างต่าง ในระยะตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ หรือที่รู้จักกันในนาม ดาบวิชัย เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทย จากการที่เขาเป็นผู้ปลูกต้นไม้มากกว่าสามล้านต้นในอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ຈนสามารถทำให้อำเภอปรางค์กู่ อำเภอที่เคยจัดว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นพื้นที่ๆอุดมสมบูรณ์

เรียบเรียงโดย abbaroi.com