ความรู้รอบตัว

เตือน ปลอม-แก้ไขใบรับรองแพทย์ ผิดกฎหมาย โทษหนักปรับ 6 หมื่นบาท

เว็บไซต์ กระทรวงยุติธรรม ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายน่ารู้ ตอน “การปลอม-แก้ไขใบรับรองแพทย์ ผิดกฎหมาย”

โดยการปลอมหรือแก้ไขใบรับรองแพทย์ ถือเป็นความผิดฐาน “ปลอมเอกสาร” ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


นอกจากนี้ นายจ้างยังสามารถไล่ลูกจ้างที่กระทำผิดออกได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะถือเป็นการทุจริต หรือป็นการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา โดยเจตนาแก่นาจ้าง

ขอบคุณข้อมูลจาด : เว็บไซต์ กระทรวงยุติธรรม