ประเด็นเด็ดออนไลน์

เปิดภาพเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อ คนเล่นดนตรีห่วย มันคือฝันร้ายสำหรับผู้ที่ได้ครอบครอง

เป็นภาพอุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคกลาง (ระหว่างปี พ.ศ.1019 – พ.ศ.1996) สำหรับเครื่องมือที่ผลิตมาเพื่อประจานนักดนตรีที่เล่นได้ห่วยในยุคนั้น โดยจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า “Shame Flute” ซึ่งเป็นฟลูตที่มีปลอกล็อกคอ และนิ้วมือของนักดนตรีจะถูกยึดไว้ให้ดูเหมือนกำลังเล่นดนตรีอยู่ จากนั้นจะถูกบังคับให้เดินแห่ไปรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนโยนอาหารและผักที่เน่าเสียใส่

ในเวลานั้นการลงโทษดังกล่าว ถือว่าเป็นความเหมาะสม และนักดนตรีคนไหนที่เล่นได้ห่วยจะถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อดนตรี ซึ่งต่อมาไม่เพียงแต่ใช้เพื่อลงโทษนักดนตรีเท่านั้น ยังถูกนำใช้กับนักแสดงสาธารณะทั่วไปที่ทำผลงานได้ไม่เหมาะสม จึงเรียกได้ว่า “Shame Flute” คืออุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาทำโทษบรรดาผู้ให้ความบันเทิงในยุคกลาง และถือเป็นบทลงโทษขั้นสูงสุด สำหรับนักดนตรีหรือนักแสดงที่ไม่ใช้เวลามากพอในห้องซ้อม


โดยปัจจุบัน Shame Flute หรือ Schand Flöte สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์อาชญากรรมยุคกลาง โรเธนเบิร์ก ในประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแห่งในพิพิธภัณฑ์การทรมานของกรุง อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ อีกด้วย